แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่
ระบบการขอใช้สถานที่
 
ตั้งแต่ ถึง
เรื่อง           
 ***กรุณาระบุช่วงเวลาการจัดกิจกรรมให้ชัดเจน
สถานที่ (เลือกได้มากกว่า 1)
ห้องประชุมศาลาประชาสุข ห้องประชุมสภา ลานอเนกประสงค์ริมน้ำ
 
ชื่อผู้จอง    เบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่
***หมายเหตุ
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนส่ง เพราะข้อมูลที่ส่งแล้วคุณไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้
รหัสส่งข้อมูล :